Sollentuna FK - Sandvikens IF

Arrangementsinformasjon

Varmt välkommen till Sollentunavallen.

#sollentunafk
#frånknattetillveteran
#viärsollentuna

Restriksjoner

Fri placering på anvisade platser gäller på fotbollsarenan. Det är förbjudet att beträda innerplanen utan ackrediteringsbricka. Vi ber publiken respektera detta!